ღვინის კომპანია „იბერიელი“

ღვინის კომპანია „იბერიელი“

2014 წლის  თებერვალს ჯი ბი ემ სი-მ გააფორმა ხელშეკრულება ღვინის კომპანია „იბერიელი“-თან საგადასახადო, საბუღალტრო და იურიდიული საკონსულტაციო მომსახურების შესახებ.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.