ჯი ბი ემ სი – შპს Liberty Trans-ს

ჯი ბი ემ სი – შპს Liberty Trans-ს

2013 წლის 1 ივნისიდან ჯი ბი ემ სი  მმართველობით და საკონსულტაციო მომსახურებას უწევს შპს Liberty Trans-ს, რომელიც წარმოადგენს ქართულ საერთაშორისო საგზაო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო ტვირთების საექსპედიტორო-სატრანსპორტო კომპანიას.

No Comments

Post A Comment