ბიზნეს ცენტრი მწვანე ოფისი

მისამართი: დ. აღმაშენებლის გამზირი #154,

ტელ.: 2 94 69 84
ელ. ფოსტა: info@gbemc.ge