შპს იბერიელი

შპს იბერიელი:

ძირითადი საქმიანობა: ღვინის წარმოება, ადგილობრივი რეალიზაცია და ექსპორტი

ჩვენი მომსახურება: იურიდიული საგადასახადო კონსულტაცია.