საქართველოს საგადასახადო კოდექსის პრაქტიკული კურსი

ტრენინგის მოკლე ანოტაცია

 • ტრენინგის მიზანია: გადასცეს ტრენინგის მონაწილეებს პრაქტიკული ცოდნა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ყველაზე გამოყენებადი ნორმების შესახებ.
 • ტრენინგისთვის შერჩეულ მონაწილეთა რაოდენობა შეზღუდულია – არაუმეტეს 12 მონაწილით.
 • ტრენინგი გაიმართება მისამართზე: ბიზნეს-ცენტრი „მწვანე ოფისი“, დავით აღმაშენებლის გამზირი №154, მე-7 სართული, საქართველოს ბიზნესისა და კაპიტალის მართვის კომპანია – ჯი ბი ემ სი.
 • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 6 კვირა > კვირაში ორი დღე (სამშაბათი და პარასკევი) > დღეში 2 საათი > სულ 12 ტრენინგი.  ტრენინგის დაწყებისა და დასრულების დრო: 19:00 სთ – 21:00 სთ (შესვენება/coffee break – 15 წთ).
 • ტრენინგის დაწყების – დასრულების თარიღი: 2018 წლის 17 აპრილი – 2018 წლის 25 მაისი. ტესტირება – 2018 წლის 29 მაისი.
 • სერთიფიცირება: ტესტირების შედეგების მიხედვით გაიცემა ორი სახის სერთიფიკატი „წარმატებით დაამთავრა“ ან „მოისმინა“. ამასთან სერთიფიკატი „წარმატებით დაამთავრაიყოფა კატეგორიებად ტესტირებაში მიღებული ქულების მიხედვით. ტესტის ჩაბარების გარეშე მონაწილეზე სერთიფიკატი არ გაიცემა.

ტრენინგის შინაარსი:

1.ზოგადი დებულებები, ვადები, ხანდაზმულობა, ტერმინები;

2. გადასახადის გადამხდელი, საგადასახადო აგენტი, საწარმო, ორგანიზაცია, ფიზიკური პირი;

3. გადასახადის გადამხდელისათვის ინფორმაციის მიწოდება და საქართველოს საგადასახადო ორგანოების სისტემა;

4. საგადასახადო ვალდებულება;

5. საშემოსავლო და მოგების გადასახადები, მოგების გადასახადის ე.წ. „ესტონური მოდელი“;

6. დამატებული ღირებულების გადასახადი;

7. აქციზი;

8. იმპორტის გადასახადი;

9. ადგილობრივი გადასახადი (ქონების, მიწის);

10. საგადასახადო დავალიანების გადახდის უზრუნველყოფა;

11. საგადასახადო კონტროლი, საგადასახადო სამართალდარღვევა, პასუხისმგებლობა და საგადასახადო დავა;

12. გადასახადების გადახდის ფინანსური ოპტიმიზაციის გზები.

ტრენინგის წარმატებით გავლის შემდეგ თქვენ გეცოდინებათ:

 • საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ყველაზე გამოყენებადი ნორმები და მათი სპეციფიკა;
 • გადასახადების გაანგარიშების პრაქტიკული მეთოდები;
 • საგადასახადო დავებთან დაკავშირებული პრაქტიკული საკითხები;
 • გადასახადების გადახდის ფინანსური ოპტიმიზაციის პრაქტიკული გზები.

გელა  წიკლაური  –   ასოცირებული პარტნიორი

 

მართვის სფერო: საბუღალტრო, საგადასახადო, იურიდიული მომსახურება  და კონსალტინგი.

 

საბუღალტრო – საგადასახადო კონსულტანტი და სპეციალისტი – ფინანსთა     სამინისტროში საგადასახადო პოლიტიკისა და მეთოდოლოგიის სფეროში     მუშაობის 12 წლიანი გამოცდილებით. დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის   სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი, სპეციალობით ფინანსები და საბანკო საქმე.   არის ეკონომიკის ბაკალავრი, მაგისტრი და ასპირანტი. წლების მანძილზე იყო საერთაშორისო   სავალუტო ფონდის კონსულტანტი. არის საქართველოს დამოუკიდებელ  ექსპერტთა  ასოციაციის   გამგეობის წევრი. ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.

ტრენინგში მონაწილეობის პროცედურა, ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი:

 • ტრენინგის მონაწილის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: მათემატიკური და ანალიტიკური აზროვნება. კარგი ვერბალური და საკომუნიკაციო უნარები ქართულ ენაში.
 • ტრენინგში მონაწილეობის პროცედურული მოთხოვნები: დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ CV (ან რეზიუმე) და პირადობის (ან პასპორტის) ასლი ქვევით მოცემული ფორმის მეშვეობით ან ელ. ფოსტის შემდეგ მისამართზე: edu@gbemc.ge არაუგვიანეს 2018 წლის 2 აპრილისა. ელ. ფოსტის საგანში (subject-ში)  მიუთითეთ საგადასახადო კოდექსი, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი კანდიდატურა არ განიხილება.
 • შერჩეული კანდიდატების წინასწარი გასაუბრება: 2018 წლის 10-დან 12 აპრილის ჩათვლით. გასაუბრებათა ზუსტი დრო წინასწარ შეთანხმდება ტრენინგის მონაწილეებთან.
 • ტრენინგის ღირებულებაა: 600 ლარი.
 • ტრენინგის ღირებულების გადახდის ვადა:  გასაუბრების შემდეგ ტრენინგზე დაშვებულმა კანდიდატმა სრულად უნდა გადაიხადოს ტრენინგის ღირებულება არაუგვიანეს 2018 წლის 13 აპრილისა.