შპს ქართული ოჯახი

შპს ქართული ოჯახი:

ძირითადი საქმიანობა: სარესტორნე მომსახურება – რესტორანი: “ბარბარესთან”.

ჩვენი მომსახურება:  საოპერაციო-ფინანსური დაგეგმვა და მენეჯერული ანგარიშგება, ფინანსური, საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა-ანგარიშგება; იურიდიული მომსახურება და კონსულტაცია; ორგანიზაციული სტრუქტურის რედიზაინი;  ასევე მიმდინარეობს განვითარების სტრატეგიული დაგეგმვა, ბიზნეს-პროცესების რედიზაინი და საოპერაციო პროცედურების დანერგვა – Coaching-ის პროექტის ფარგლებში EBRD-ის ASBსაქართველოს თანადაფინანსების პროგრამით.