შპს ეკოლენდი

შპს ეკოლენდი:

ძირითადი საქმიანობა: სამშენებლო მასალების იმპორტი და სარემონტო/სამშენებლო მომსახურება

ჩვენი მომსახურება: ფინანსური, საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა-ანგარიშგება;