შპს მაი.ჯი

შპს მაი.ჯი, რომელიც აერთიანებს შემდეგ ბრენდებს: myauto.ge, myhome.ge, mymarket.ge, myshop.ge, myparts.ge, myjobs.ge, mysports.ge და myads.ge.

ძირითადი საქმიანობა: ინტერნეტ-კომერცია და ინტერნეტ-სარეკლამოს საქმიანობა

ჩვენი მომსახურება: ფინანსური, საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა-ანგარიშგება; იურიდიული მომსახურება და კონსულტაცია; ასევე მიმდინარეობს განვითარების სტრატეგიული დაგეგმვა, ორგანიზაციული სტრუქტურის რედიზაინი და საოპერაციო პროცედურების დანერგვა – EBRD-ის ASBსაქართველოს თანადაფინანსების  პროგრამით.