შპს ი-სპეის

შპს ი -სპეის:

ძირითადი საქმიანობა: ელექტრო ავტომობილების, მათი დამტენების იმპორტი, ინსტალაცია და სერვისი.

ჩვენი მომსახურება: ფინანსური, საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა-ანგარიშგება; იურიდიული მომსახურება და კონსულტაცია, საოპერაციო პროცედურის დანერგვა.