მგზავრების ჯგუფი

სასტუმროების ქსელი მგზავრების ჯგუფი: 

შპს გონიო 4 მგზავრებისგან, შპს ბაკურიანი 10 მგზავრებისგან,  სს ბათუმი ბულვარ საიდი.

ძირითადი საქმიანობა: სასტუმროების ქსელის განვითარება, აპარტამენტების გაყიდვა და მომსახურება.

ჩვენი მომსახურება: ფინანსური, საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა-ანგარიშგება;