შპს ნატურალ პლუსი

ძირითადი საქმიანობა: რძისა და რძის პროდუქტების წარმოება-რეალიზაცია

მომსახურება: კომერციულ ბანკებთან მოლაპარაკებების წარმოება