შპს თბილისი მედიკ

ძირითადი საქმიანობა: სამედიცინო ტექნიკისა და ინვენტარის იმპორტი და რეალიზაცია

მომსახურება: საოპერაციო- ფინანსური დაგეგმვა და მენეჯერული ანგარიშგება