შპს გასტრონავტი

შპს გასტრონავტი:

ძირითადი საქმიანობა: სარესტორნე საქმიანობის კონსალტინგი.

ვენი მომსახურება: საოპერაციო-ფინანსური დაგეგმვა და მენეჯერული ანგარიშგება