შპს ოცნების სამყარო

შპს ოცნების სამყარო:

ძირითადი საქმიანობა: სათამაშოების იმპორტი, სათამაშოებისა და საბავშვო წიგნების საცალო და საბითუმო რეალიზაცია.

ჩვენი მომსახურება: ფინანსური ანალიზი და ბიზნესის ღირებულების შეფასება, საგადასახადო რევიუ, ასევე მიმდინარეობს  Coachingის პროექტი EBRD-ის ASBსაქართველოს თანადაფინანსების პროგრამით – გაყიდვების სტრატეგიისა და მარკეტინგის დაგეგმვა, საოპერაციო-ფინანსური დაგეგმვა, ორგანიზაციული სტრუქტურის რედიზაინი, კადრების ოპტიმიზაცია და თანამშრომელთა ტრეინინგი გაყიდვებში.