კულინარიუმ ქუქინგ სქული

კულინარიუმ ქუქინგ სქული:

ძირითადი საქმიანობა: კულინარიული მასტერკლასები და ტრენინგები

ჩვენი მომსახურება: ფინანსური, საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა-ანგარიშგება;